Komenco de la tria kurso

Nomo

Unua leciono de la tria kurso

Dato kaj horo

2009-09-26, 01:30 ptm — 04:30 ptm

Loko

Salón de audivisuales del Edificio "Jon de Cortina S.J", UCA

Agendo

  1. Prezento pri Enkonduko al Esperanto
  2. Paŭzo por iri al la necesejo
  3. Paroliga ekzerco
  4. Prezento de la libro Privilegia Vojo al Lingvoscio

Partoprenantoj

Kelkaj fotoj


aldonu viajn komentojn...

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License